Subsidie voor duurzame inzetbaarheid en procesoptimalisatie

Groningen : 1 september 2014
Deze notitie is ook pdf beschikbaar.

Opnieuw subsidie beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid en procesoptimalisatie

Dit jaar stelt het ministerie van SZW opnieuw subsidie beschikbaar voor het maken en uitvoeren van plannen om de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en om werkprocessen te verbeteren. Net als bij de vorige regeling subsidieert SZW onder voorwaarden 50% van de kosten tot een maximum van € 20.000.

In de periode 15 oktober tot en met 7 november 2014 is het mogelijk om subsidie aan te vragen binnen deze regeling. In totaal stelt de overheid € 22 miljoen voor deze regeling beschikbaar.

Wat is subsidiabel?
De regeling is breed opgezet en omvat een veelheid aan activiteiten op het gebied van het verbeteren van de duurzame inzet van medewerkers. Het bevorderen van een leercultuur, mobiliteit en gezond en veilig werken vallen onder de regeling net als de verbetering van de organisatie van het werk. De actieve betrokkenheid van uw medewerkers bij het project is een voorwaarde. Het, bijvoorbeeld aan de hand van de Lean Six Sigma benadering, schrappen van dubbel werk, het elimineren van fouten en bureaucratie of het herinrichten van verantwoordelijkheidsstructuren zijn voorbeelden van subsidiabele projecten.

Ook het digitaliseren van papierstromen, het verbeteren van de planning, het verkorten van doorlooptijden en het verbeteren van internet en intranet in uw bedrijfsvoering vallen hieronder. De projecten kunnen voor de hele organisatie gelden maar ook voor specifieke afdelingen.

Hoe werkt het?
Een plan zonder doel dient geen doel, dus u formuleert eerst een heldere doelstelling voor uw organisatie. Welke wensen op het gebied van procesverbetering en andere vormen van duurzame inzet leven er in uw organisatie? Denk in het begin niet te groot, uitbreiden van het project kan altijd nog.

Via het subsidieloket van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dient u vervolgens de subsidieaanvraag in. U ontvangt een beschikking waarmee duidelijk wordt of de subsidie is toegekend. Subsidie kan achteraf eenvoudig worden gedeclareerd door de met het project samenhangende facturen, betalingsbewijzen en een projectverslag in te dienen via de website middels een upload.

Wat mag worden gedeclareerd en hoeveel?
Uw projectkosten worden tot een maximum van € 20.000 gesubsidieerd. U verkrijgt maximaal 50% subsidie, zodat de maximale subsidie € 10.000 bedraagt. De subsidie wordt uitbetaald na declaratie van de subsidiabele kosten aan het eind van het project. De kosten die u mag opvoeren betreft externe advieskosten tot een maximumuurtarief van 100 euro per uur, exclusief btw.

Welke regels zijn er nog meer?

  • De start van een project ligt direct na de dagtekening van de ontvangen beschikking.
  • De maximale duur van het project is 10 maanden.
  • Uw organisatie heeft minimaal 2 medewerkers in dienst.
  • Uw medewerkers worden in het project actief betrokken bij de verbetering van het werk
  • Het betreft een project dat gefinancierd wordt met Europese (ESF) subsidie en derhalve dient u intern en extern (bijvoorbeeld op projectdocumenten en op uw website) de betrokkenheid van de EU bij het project zichtbaar te maken.
  • Een nadere toelichting vind u hier.

Wat u verder nog moet weten
Wilt u deze kans grijpen? De regeling is opgezet volgens het principe: wie het eerst komt….

Dat houdt in dat op 15 oktober aanstaande, als de inschrijving (om 9:00 uur) opent, uw projectvoorstel en een voorbereide inschrijving klaar moet zijn, om de beste kans te hebben. Ook kunt u zich nu al registreren op mijnagentschapszw.nl.

Wij helpen u graag bij de voorbereiding, de aanvraag en de uitvoering van uw optimalisatieplan. Mocht u vragen hebben of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met onze Lean Six Sigma expert Ellen Zeeman (ellen@hofsteengezeeman.nl of via 06 2377 2779) of met Erik Vriesen (erik@hofsteengezeeman.nl of via 06 5234 1225).