drs. S. (Sietse) Hofsteenge RA

Sietse Hofsteenge is een ervaren accountant / adviseur in de overheid en non-profit. Gemeenten, onderwijsinstellingen, de culturele sector, sociale werkvoorziening, slechts een paar voorbeelden van de brede ervaring van Sietse. Sietse kijkt niet alleen achteruit (controle jaarstukken) maar denkt ook graag vanuit zijn kennis en ervaring met zijn klanten mee over interne beheersing, risicomanagement, verdienmodellen en dergelijke.
Sietse heeft een breed netwerk in het veld, bij ministeries en binnen de beroepsorganisatie van accountants (NBA). Zo zit Sietse namens de Hofsteenge Zeeman Groep in de contactgroep accountants bij het ministerie van BZK (hier gaat het veelal om vraagstukken over Single Information en Single Audit, maar bijvoorbeeld ook over de drie decentralisaties en de WNT.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met Sietse via sietse@hofsteengezeeman.nl,
of op 06-52 89 40 85.

Sietse_Hofsteenge