Mijlpaal

Een mijlpaal in 500 woorden

Vandaag, 12 oktober 2017, is een bijzondere dag. Vandaag precies vijf jaar geleden begon het verhaal van de Hofsteenge Zeeman Groep. De gedachte achter ons kantoor was en is: Het kan beter. Accountancy maar dan net even anders. Helder, betrokken en betrouwbaar waren de kernwoorden die we toen nog zochten maar die we wel voelden. We zijn vol energie van start gegaan en begonnen met het uitdragen van onze boodschap. En als je begint met een bedrijf dan zijn de doelstellingen niet altijd concreet en is er geen vastomlijnd plan. Dat hebben we geweten…

De kernwoorden helder, betrokken en betrouwbaar zijn inmiddels uitgegroeid tot onze kernwaarden. Waarden die we delen met onze mensen en onze klanten en die we uitdragen binnen en buiten het accountantsberoep. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de enige weg is die naar herstel van vertrouwen in ons vak zal leiden.

Het is snel gegaan met de Hofsteenge Zeeman Groep. Sneller dan we ooit hadden durven dromen. In de afgelopen vijf jaar hebben we ons kantoor opgebouwd en vonden onze kernwaarden steeds meer weerklank. Dat is uitdagend omdat we ambitie hebben voor ons bedrijf, maar ook onze beperkingen in de groei scherp bewaken. Onze visie en onze kernwaarden staan daarbij altijd voorop.

Een eerste lustrum is een moment om terug te kijken op de eerste vijf, spannende jaren, maar ook om vooruit te kijken naar de komende vijf jaar. Daarin zien we grote veranderingen op de maatschappij afkomen die impact zullen hebben op de samenleving als geheel, op het werk van velen en dus ook hoe we als accountant moeten opereren. Hoe we daar als Hofsteenge Zeeman Groep invulling aan geven, gaan we het komend jaar op verschillende manieren met jullie delen. Maar wees gerust, de basis van ons bedrijf zal niet veranderen.

Vandaag vieren ons eerste lustrum en is de Hofsteenge Zeeman Groep groter gegroeid dan we van tevoren hadden gedacht. We zijn vandaag gewoon aan het werk, ons lustrum vieren we op een later tijdstip met onze klanten, onze relaties en uiteraard onze medewerkers.

Het aantal medewerkers neemt gelukkig gestaag verder toe, waardoor we een groeiende groep klanten kunnen blijven bedienen op de manier die jullie van ons gewend zijn. Het zorgt er wel voor dat we meer ruimte nodig hebben en dat betekent dat we rond de jaarwisseling gaan verhuizen. We blijven in Groningen, maar zochten en vonden een plek met meer ruimte en meer smoel.

Vanzelfsprekend komt er een openingsmoment en daarvoor kunnen jullie 15 februari 2018 in de agenda zetten. Meer informatie volgt binnenkort.

We bedanken al onze opdrachtgevers en relaties voor het vertrouwen in ons, onze organisatie en onze mensen. En we bedanken onze medewerkers voor de tomeloze inzet en jullie betrokkenheid. Samen met jullie gaan we verder op de ingeslagen weg en maken van de komende vijf jaar net zo’n succes als de eerste vijf zijn geweest!

Ellen Zeeman
Erik Vriesen
Sietse Hofsteenge