Missie en visie

Missie

De omgeving ziet en ervaart ons als een deskundig, gespecialiseerd en laagdrempelig kantoor. Met onze klanten maken wij heldere afspraken over de aard en de omvang van de opdrachten, de doorlooptijd, de prijsstelling en we komen deze afspraken na. Onze opdrachtgevers hebben daarmee grip op hun accountantskosten en weten wat ze krijgen voor hun investering in ons als accountant.

Aan ons optreden als kritische en onafhankelijke controlerende accountant koppelen we meerwaarde door relevante adviezen. Adviezen op het gebied van bedrijfsvoering, risicomanagement en beheersing / control. Onze adviezen zijn concreet, specifiek en praktisch toepasbaar.

Visie

Accountancy heeft kenmerken van een standaardproduct omdat de beroepsregels en de controleprotocollen voor iedere accountantsorganisatie gelden. Onze klanten ervaren ons onderscheidend vermogen in de vorm van:

• Persoonlijke aanpak en benadering
• Open en heldere communicatie vanaf de allereerste kennismaking tot aan de afronding van de opdracht
• De directeur is onderdeel van het controle- of adviesteam en werkt zelf mee aan de opdrachten onder zijn verantwoordelijkheid
• Transparantie in de inschatting van de voor opdrachten benodigde tijdsbesteding
• Reële en zeer concurrerende tarieven

Bekijk onze diensten om te ontdekken hoe wij onze missie en visie voor u in de praktijk brengen.