HZG Academy

Zoekt u een kleinschalige organisatie en persoonsgerichte cursussen of trainingen, specifiek voor uw situatie? Bijvoorbeeld gericht op voor u belangrijke aspecten in de bedrijfsvoering, governance, administratie en verantwoordingsplicht van overheden, gesubsidieerde / maatschappelijke instellingen? Wilt u zelf invloed op de inrichting en de inhoud van de cursus of training? Dat kan!

HZG Academy levert naast actualiteitenbijeenkomsten ook trainingen en coaching op maat.
Voorbeelden uit ons aanbod zijn:

• Bedrijfsvoering voor leidinggevenden zonder financiële achtergrond. Zes modules van 4 uur; Risicomanagement, AO/IB, Finance & Control, Verslaggeving, Fiscaliteit, Capita Selecta.
• Basiscursus financiën voor raadsleden, leden provinciale staten, bestuurders, toezichthouders.
• Basiscursus BBV
• Actualiteiten BBV
• Governance in uw branche (onderwijs, cultuur, zorg,….)
• Controle en control in de keten na de drie decentralisaties